Stichting WINGS

 Bestuurders 

Bestuurders
De heer A. van Wingerden: Voorzitter
• Sinds 15 december 2022
• Onbepaalde tijd

De heer H. Stolk: Penningmeester
• Sinds 25 maart 2007 (periode van 4 jaar)
• 1e herbenoeming op 25-03-2011

De heer D.J. van het Zelfde: Secretaris
• Sinds 10 september 2007 (periode van 4 jaar)
• 1e herbenoeming op 10-09-2011

De Bestuurders ontvangen geen onkosten en/of andere vergoedingen voor de werkzaamheden die worden verricht.

© 2023 Stemar Groep