Stichting WINGS

 Financieel verslag 

KvK nummer: 24.40.41.74
Fiscaal nummer: 8171.91.306

Stichting WINGS is een vermogensfonds en werft niet actief voor fondsen. Bijgaand vind u de publicatieversie van het
financieel verslag 2019.

De jaarrekeningen zijn op aanvraag beschikbaar.

Opmerking:
Het bestuur heeft de financiële stukken ondertekend met de kanttekening dat helaas een beperkt deel van het resultaat voor charitatieve donaties beschikbaar is als gevolg van de aflossing plicht ad € 17.500 p.a. op de lening waarmee het OG kon worden aangekocht, alsmede rekening houdend met onderhoudskosten. Door de aflossingen zal jaarlijks de rentelast geleidelijk afnemen waardoor het voor donaties vrij besteedbare bedrag zal toenemen.

ANBI

Stichting WINGS
De veldoven 13
334 GR Hendrik-Ido-Ambacht

Contact opnemen
Mail ons 

© 2020 Stemar Groep